hem

 

 

 

 

Vill du bli medlem? klicka här!
Är du redan medlem? Registrera medlemsinloggning här

Senaste Nytt

  • Hör Anders Nissling från forskningsstationen vid Ahr berätta om stormars positiva effekter för fisk Här
  • Föreningen är nu ansluten till Gotlands Hembygdsförbund
DSC_0134
De gotländska fiskelägena utgör en mycket viktig kultur miljö
till vilken många gotlänningar har en djup förankring.

Läs mer om Gotländska fiskelägen och dess historia

Läs mer om Region Gotlands fiskeläges policy

Ny hemsida

Denna sida är under uppbyggnad och behöver mer material har du bilder eller text från fiskelägen, kustmiljö eller från ditt fiske etc. skicka gärna det till info@husbehovsfiskarna.se

Allt som berör husbehovsfiske och dess historia är av intresse.

3e9c0ba540-Verner.revRomkläckeriet vid Ahr

1940 byggdes romkläckeriet vid Ahr. Verner Tillberg skötte anläggningen från 1940 till 1972 vid anläggningen kläcktes i första hand rom från sik, havsöring och gädda.

Läs mer

Ur Havs och Vattenmyndighetens målbeskrivning

“Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras och hänsyn tas till kulturarvet. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar”

Denna målbeskrivning stämmer väl med Gotlands Husbehovsfiskeförenings strävan.

Välkommen till Gotlands Husbehovsfiskeförening

Vi är en ideell förening som har till ändamål att tillgodose och bevaka husbehovsfiskarens intressen i fiskefrågor samt att verka för ett förtroendefullt samarbete mellan fiskevattenägare, yrkesfiskare och fritidsfiskare.