Årsmöte 2014

Gotlands Husbehovsfiskeförenings Årsmöte 2014

 

Söndagen den 13 april hölls årsmöte i Gotlands Husbehovsfiskeförening. Mötet ägde rum i Gothems bygdegård och samlade ca: 40 st. medlemmar. Till att leda årets förhandlingar valdes Lars-Ove Svensson som ordförande och Sören Tillberg som sekreterare. Bland besluten som antogs på årsmötet kan nämnas att Gotlands Husbehovsfiskeförening kommer att ansluta sig till Gotlands Hembygdsförbund och Sveriges Kust- och Insjö Fiskares Organisation(SKIFO)

 

 I verksamhetsberättelsen från det gångna året kan nämnas att styrelsen har yttrat sig i Riktlinjer för bygglovpliktiga åtgärder inom fiskelägen, yttrande till Naturvårdsverket angående skyddsjakt på säl, ansökt om att ingå i viltförvaltningsdelegationen på Gotland. Föreningen kommer också framöver att planera för fler fiskevårdsprojekt som sannolikt startas under 2014/2015.

 

 Efter att de sedvanliga årsmötesförhandlingarna hade avslutats så talade Gotlands länsfiskekonsulent Rolf Gydemo som inbjuden föreläsare, vi vill tacka Rolf för ett mycket trevligt och uppskattat föredrag om fisk och fiske på Gotland och ser fram emot ett fortsatt trevligt samarbete.

 

 Gotlands Husbehovsfiskeförening har fått följande styrelsesammansättning för 2014:

 

image (7)

Ca. 40 medlemmar deltog på årsmötet

Ordförande      Lars-Ove Svensson
Sekreterare     Sören Tillberg
Kassör                 Lennart Börjesson
Styrelseledamöter: Allan Pettersson, Jörgen Carnell och Gunnar Norrby
Revisorer: Åke Hultqvist och Stig Norrby
Valberedning: Per-Gunnar Werkelin, Bo Hammar och Jonas Karlsson

Styrelsen vill framföra ett stort tack till Gunnar Norrby och Jane Wetterstrand för kaffe och välsmakande smörgåsar.

Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse se medlemssidor mötesprotokoll (inloggad)

 

 

 

image

Länsfiskekonsulent Rolf Gydemo i aktion