About admin

Riktlinjer för fiskelägen

Read full story Comments { 0 }

Köpa sjöfärdiga nät

Är du intresserad av att köpa sjöfärdiga nät? kontakta info@husbehovsfiskarna.se

Read full story Comments { 0 }

kurs i att binda nät

Om du skulle vara intresserad av att delta i kvällskurser i att binda nät, eller annan kursverksamhet som är kopplat till fiskets historia och tradition. anmäl ditt intresse på info@husbehovsfiskarna.se

Read full story Comments { 0 }

Fiskets historia på Gotland

Läs en intressant artikel om fiskets historia på Gotland av Sabine Sten professor i osteoarkeologi vid Uppsala universitet Campus Gotland. Länk till artikel här

Read full story Comments { 0 }

Årsmöte 2014

Gotlands Husbehovsfiskeförenings Årsmöte 2014   Söndagen den 13 april hölls årsmöte i Gotlands Husbehovsfiskeförening. Mötet ägde rum i Gothems bygdegård och samlade ca: 40 st. medlemmar. Till att leda årets förhandlingar valdes Lars-Ove Svensson som ordförande och Sören Tillberg som sekreterare. Bland besluten som antogs på årsmötet kan nämnas att Gotlands Husbehovsfiskeförening kommer att ansluta […]

Read full story Comments { 0 }