kläckeriet 1940 – 1941

Fiskeriinspektörens sammanställning för kläckeriet i Ahr 1940 – 1941