kläckeriet 1941 – 1942

Fiskeriinspektörens sammanställning för kläckeriet i Ahr 1941 – 1942