kläckeriet 1943 – 1944

Fiskeriinspektörens sammanställning för kläckeriet i Ahr 1943 – 1944