kurs i att binda nät

Om du skulle vara intresserad av att delta i kvällskurser i att binda nät, eller annan kursverksamhet som är kopplat till fiskets historia och tradition. anmäl ditt intresse på info@husbehovsfiskarna.se