Länkar

Havs och Vattenmyndigheten
Statlig myndighet som ansvarar för bl.a. havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering.

Naturvårdsverket
Statlig förvaltningsmyndighet med ansvar inom bl.a. miljö och tillsyn.

Jordbruksverket
Statlig förvaltningsmyndighet för fiskeprogrammet samt med ansvar att utveckla fiskenäringen, vattenbruket och fisketurismen.

Sveriges Lantbruks universitet
Forskning och rådgivning som bl.a rör fiske.

Sveriges kust och insjöfiskares organisation
Riksorganisation för husbehovsfiskare

Länsstyrelsen på Gotland
Rådgivande tillsyningsmyndighet på Gotland

Fiskeområde Gotland
Ideell förening som verkar för att stärka utvecklingen inom Gotlands vattenrelaterade näringar såsom yrkesfiske, turism inom sport- och fritidsfiske

Koviks fiskerimuseum
Gotländsk fiskehistoria.

Nyttig fisk
Informationssida om fisk

Svensk fisk
Informationssida om fisk

Havet.nu
Informationssida om hav och fiske

Regional matkultur
Matsida för lokal producerad mat

Fisk och Fiskmat på Gotland
Sida med fiskrecept och annat

Forskningsstationen i Ahr
Fiskekologisk forskning