LOKALA FISKEREGLER

LOKALA FISKEREGLER PÅ GOTLAND

Fredningstider och utmärkning

Fredningstider

Havsöring
Fredningen omfattar 23 olika områden med sammanlagt 32 ingående vattendrag, där totalt fiskeförbud råder under perioden 1 oktober – 31 december (se länk Länsstyrelsen Gotlands hemsida)

Gädda och Abborre
Gädda och abborre är fredade i kustvattenområdet (ut till 4 sjömil) runt hela Gotland under tiden
1 mars – 31 maj. För gädda gäller dessutom att vid fiske med handredskap under övrig tid får högst tre gäddor per fiskare och dygn och endast gäddor med en storlek mellan 40 och 75 cm behållas.Utmärkning..

Sik
Sik är fredad i kustvattenområdet under perioden 1 november – 15 december.

Flundra
Flundra är fredad runt hela Gotlands kust under tiden 15 februari – 15 maj.

Ål
Ål är fredad året runt.

Minimimått
Lax 60 cm, Havsöring 50 cm, Gädda 40 – 75 cm, Piggvar 30 cm, Flundra 21 cm, Torsk 38 cm
Utmärkning av fiskeredskap

Fasta redskap
Vakare markerar fasta redskap. De ska ha minst 2 meters höjd ovanför vattenytan, ett gult kryss som topptecken, en eller två flaggor och i vissa fall ha ljus.

Rörliga redskap
För rörliga redskap som ligger inomskärs och är kortare än 300 meter, räcker det att fästa en fiskekula i Utmärkning.vardera änden. Fiskekulan ska vara minst 15 cm i diameter och ha färgen röd, orange, gul eller vit.

Överseglingsbara bottensatta redskap som är kortare än 50 meter och där fisket sker inomskärs får utmärkas med enbart en fiskekula med minst 15 cm diameter eller en cylinder istället, som är minst 20 cm lång, 6 cm i diameter och färgerna röd, orange, gul eller vit.

Rörliga redskap får utmärkas med vakarstänger för att synas bättre. För fiske med längre nät, eller fiske utomskärs, gäller andra regler.

Märk med namn
Redskapen ska märkas med namn och adress/telefonnummer, eller registreringsnummer från länsstyrelsen. Dessutom ska fritidsfiskare ange F, medan den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt använder ER

Redskapslängd
Maximalt 180m nät får användas i fritidsfisket per fiskare och tillfälle.

Källa: Länsstyrelsen Gotland