Nyheter

Nyheter

2013-09-29 Gotlands Husbehovsfiskeförenings årsmöte i Gothemsbygdegård samlade ca: 40 medlemmar där bl.a. föreningens stadgar fastställdes.

2013-09-12 Informationsmöte i Visby där 100% av deltagarna blev nya medlemmar på mötet, dom var å andra sidan inte så många…

2013-09-07 Föreningen deltog på skördefestivalen på Lövsta, ett mycket välbesökt arrangemang som gav oss en del nya medlemmar.

2013-09-05 Informationsmöte i Lickershamn, ett trevligt fiskeläge som samlade ca. 15 deltagare.

2013-08-27 Informationsmöte i Västergarn som samlade ca. 30 st. Stort tack för inbjudan och kaffe samt den gåva som skänktes till föreningens kassa.

2013-08-18 Föreningen deltog på Fiskets dag i Herrvik ett mycket trevligt arrangemang som hade många besökare.

2013-07-16 Informationsmöte på Fårö som samlade ett 30 tal mötesdeltagare.

2013-06-24 Gotlands husbehovsfiskeförening finns nu på Facebook.

2013-06-18 Representanter från föreningen deltog på möte vid länsstyrelsen Gotland syftet är att medverkar i att ta fram en SWOT analys för fisket på Gotland.

2013-05-10
Föreningen erbjuds plats i samförvaltningsintiativet på Gotland för att representera husbehovsfiskare i fiskeförvaltnings frågor på Gotland(första möte 2013-05-17)

2013-05-07
Styrelsen uppvaktar landshövdingen på Gotland och länsfiskekonsulenten för att presentera Gotlands Husbehovsfiskeförening.

2013-04-16 Föreningen har sitt första styrelsemöte och antar bl.a föreningens interimsstadgar.

2013-04-03 Gotlands Husbehovsfiskeförening bildas på interimsmöte i Fårösund. Föreningens interimsstyrelse får följande utseende, ordförande: Lars-Ove Svensson sekreterare: Sören Tillberg kassör: Pär-Gunnar Werkelin styrelseledamöter: Allan Pettersson, Jörgen Carnell och Gunnar Norrby.