Romkläckeriet vid Ahr

Romkläckeriet vid Ahr

Verner Tillberg

Romkläckeriet startade sin verksamhet 1940 vid Ahr på norra Gotland, närheten till Bästeträsk samt möjligheten att ta strömande vatten från kvarnen(som fick sitt vatten från träsket) gjorde att förutsättningarna där var mycket goda. Projektet drevs och finansierades till största delen av hushållningssällskapet på Gotland och ansvarig för anläggningen var fiskeriinspektör Torsten Gustavsson som var mycket aktiv i verksamheten fram tills han omkom i Hansas förlisning 1944.

Konrad Gustavsson från Ahr var tillsyningsman vid uppstarten som senare samma år ersattes av Verner Tillberg han kombinerade tillsyningsuppdraget inledningsvis med att vara fiskare, murare och att jobba i stenbrottet på Ahr. Uppbyggnaden av kläckeriet startade i oktober 1940 vilket vållade en del problem med frusna vattenledningar etc. Genom Nils Dalbäck på Ihre gård fick man i början av november de första laxöringsromen(7liter) på grund av att kläckeriet delvis inte var klart så fick en del av rommen förvaras i tygpåsar i det strömmande vattnet intill kläckeriet. Då dödligheten var ganska stor första året så utsattes endast 18 500 laxyngel.

Läs om fiskeriinspektörens sammanställning
för kläckeriet 1940 – 1941

Under 1942 fortsatte uppbyggnaden av kläckeriet som bl.a. fick nytt tak och putsades utvändigt man köpte även in fler specialglas för kläckning av gäddrom 18st 9 liters och 10st 5 liters. Fem stycken romsumpar införskaffades för förvaring av yngel i väntan på lämplig transport. Verner hade under 1940-1942 en ersättning av 45kr per månad och 10 öre per 1000 st framkläckt fiskyngel under viss tida hade han förhöjd ersättning, som under försöken med gäddrom(1941/42, 200kr under majmånad) då det krävdes mer tillsyn än normalt.

1941/42 kläcktes 872,000 sikyngel, 16.000 gäddyngel, 2.100 laxöringsyngel vid försäljning fick man för sik 1kr per 1000 st framkläckta yngel, 3kr per 1000 st för gädda och 1kr per 1000 st för laxöringsyngel.

(Laxöring som nämns i texten är nog egentligen havsöring, Salmo trutta)

Total inkomst för kläckeriet för 1941/42 var:

Anslag från
Gotlands fiskförsäljningsförening 170kr
Gotlands fiskareförbund 115kr
Försäljning av fiskyngel 986kr
Totalt 1.271kr

Läs om fiskeriinspektörens sammanställning för kläckeriet 1941 – 1942

Säsongen 1943/44 utökas kläckeriet med 10 st kläckningsglas, man har också detta år en del problem med rom som transporteras från fastlandet till kläckeriet, mer om det i T Gustavssons samanställnimng nedan.

Fiskeriinspektörens sammanställning för kläckeriet 1943 – 1944

Statestik över framkläckta fiskyngel: